Gangen

We staan in Nederland voor een stevige woningbouwopgave. Als dit binnenstedelijk niet opgevangen kan worden, moeten we verder kijken en ook de randgebieden benutten. Op initiatief van Flux is dit onderzoeksproject circa twee jaar geleden opgestart en erna uitgevoerd in opdracht van Synchroon.

In dit project wordt voorgesteld om 15 nieuwe landschapsparken aan te leggen in de randen van verschillende Nederlandse steden, waar verrommeling en versnippering een risico is. De landschapsparken kunnen een cruciale rol gaan spelen in grote landschappelijke opgaven als waterberging, voedselproductie en het vergoten van de biodiversiteit. Tegelijk kunnen hiermee nieuwe recreatieve routes tussen stad en land ontstaan en bieden de parken kansen voor woningbouw in middelhoge dichtheid in de randen van de stad. Het concept geeft daarmee zowel antwoord op landschappelijke uitdagingen als op de vraag naar nieuwe woningen in Nederland. Het concept overstijgt de schaal van grondeigenaren of gemeentes en vraagt daarmee om nieuwe regionale coalities.  

Meer weten over dit project? Kijk dan op de website Gangen

Nederland, op initiatief van Flux landscape architecture, uitgevoerd in opdracht van Synchroon en in samenwerking met &bogdan en Stadkwadraat en de klankbordgroep Sylvia Karres, Paul Roncken en Co Verdaas, ontwerpend onderzoek, landschap ontwerp, nieuwe natuur, Flux landscape architecture, 2023