Op Oostenburg Amsterdam

Het eiland Oostenburg heeft een rijke maritieme historie. Architectuur in de wijk is geënt op het industriële verleden. Elk woonblok heeft zijn eigen identiteit, alsof het in zijn eigen periode is gebouwd. Rondom de panden dienen de stegen en levendige plinten als verbinding tussen publieke ruimte en privé domein. Hier vinden ontmoetingen plaats tussen de verschillende gebruikers. De openbare ruimte heeft niet alleen een hoge verblijfskwaliteit maar biedt ook plek aan opvang en buffering van regenwater, hittestress en stedelijke ecologie.

Aan de binnenkant van de blokken ligt een weelderige en lommerrijke binnentuin. Dit zijn de groene longen van het bewonersgebied wat hoofdzakelijk aan de bewoners en toevallige passanten behoort. Het water is vanuit de binnenwerf direct toegankelijk gemaakt. De binnenwerf heeft binnen het totale plan een bijzondere kwaliteit, waar al je zintuigen geprikkeld kunnen worden. Gebroken stelconplaten worden in split van basalt geplaatst waardoor begroeiing dwars door de bestrating heen kan groeien en tegelijkertijd infiltratie van regen water mogelijk is. De binnenwerf is te zien als een groene wildernis met een verborgen karakter als op een verlaten werfgebied, een onverwachte verborgen oase in de stad. De stoep in de tuin is een verlengstuk van de woningen en kan door de bewoners in gebruik worden genomen.
De diverse daken van de blokken hebben uiteenlopende bestemmingen. Een van de daken dient als ecologisch speellandschap voor kinderen. Op een tweede bevindt zich een bijentuin met eigen imker. Op een derde de Oostenburger kassen met voedsel voor restaurant Roest en bewoners. Het daklandschap speelt hiermee een grote rol in wateropvang en elektriciteitsopwekking. Het opgevangen water wordt gefilterd en voor hergebruik geschikt gemaakt.

Amsterdam, Stadsuitbreiding, in opdracht van VORM ontwikkeling, eerste prijs tender Oostenburg 2018, in uitvoering, i.s.m. OZ architecten, Workshop architecten, Beta, beelden Studio Prins, parkontwerp, circulaire stad, gezonde stad, klimaatadaptieve stad, openbare ruimte,  transformatie, verdichting, Flux landschapsarchitect Utrecht 2018-heden