Dordrecht Stadspark

Dordrecht zet in op de groei van de stad en wil al de aanwezige kwaliteiten benutten en versterken. De Dordtwijkzone met veel sportvelden en faciliteiten, en het soms verscholen, parkachtige en landschappelijke karakter geven aanknopingspunten om deze zone om te vormen tot een nieuw stadspark, dat bovendien de stad verbindt met het buitengebied. Een nieuw centraal park van Dordrecht waar mensen, dieren en planten volop de ruimte hebben. Een plek waar mensen kunnen ontspannen, wandelen, sporten en recreëren, maar ook kunnen genieten van rust en van de natuur. In het stadspark wordt ingezet op één aaneengesloten parkloop: een breed, 10 kilometer lang, glad en eenduidig vormgegeven pad waarop je kunt rennen, wandelen, fietsen en skaten. De ontwikkeling van het Stadspark versterkt ook de ecologische structuur, zorgt voor meer biodiversiteit, waterbuffering en vergroot het leefgebied van planten en dieren in samenhang met ruimte voor natuurbeleving. Een 5km lange amfibische schakel tussen het Wantij en de Nieuw Dordtse Biesbosch is hier onderdeel van. Het Stadspark verbindt zo twee waardevolle natuurgebieden met elkaar, waarbij het amfibisch landschap tevens de stad helpt te verkoelen, piekbuien op kan vangen en helpt bij de circulatie van schoon water. In het plan worden sportvelden en een sportcomplex efficiënter en compacter ingedeeld. Hierdoor wordt het park meer openbaar toegankelijk, ontstaat er meer ruimte voor natuur en wordt het park groener, blauwer en minder verhard. Het Stadspark XXL vormt één park, maar wel met unieke deelgebieden bestaand uit zes verschillende polders. Elk van deze polders heeft een unieke geschiedenis en ontwikkeling doorgemaakt waardoor er per polder een verschillend accent zal liggen op een of meerdere functies (water, natuur, sport, recreatie). Zo krijgt elke polder, elk deelgebied van het Stadspark, zijn eigen karakter. De beeldtaal en huisstijl in het park sluiten aan bij het karakter van de stad en het eiland van Dordrecht. Een stoere en robuuste beeldtaal, gebouwd met lokaal geteelde materialen. Het Stadspark vervlecht zo cultuur, natuur, stad en landschap met elkaar.

In opdracht van de gemeente Dordrecht, park ontwerp, openbare ruimte, nieuwe natuur, klimaat adaptieve stad, gezonde stad, object ontwerp, Flux landscape architecture, 2023