Coolbase Rotterdam

Het plangebied van Coolbase wordt ontwikkeld tot een groen park aan de Coolhaven in Rotterdam. De omgeving kenmerkt zich door een industrieel en nautisch karakter. Deze identiteit is vertaald naar een parkontwerp van hoge kwaliteit met een rauw randje. Het park is openbaar toegankelijk en heeft een herkenbare padenstructuur die de bezoeker door het gebied leidt. Het park wordt een markante groene plek waarin mens en natuur beiden ruimte krijgen en dat op verschillende momenten van de dag geactiveerd wordt door een levendige mix aan programma’s. Bestaande en nieuwe functies krijgen gezamenlijk een vanzelfsprekende plek aan het park. Het plangebied staat dankzij de prachtige monumenten, de ligging aan de haven en het huidige programma al echt op de kaart in Rotterdam. Met de ontwikkeling van Coolbase willen we de bestaande kwaliteiten verder versterken en hier ook meer ruimte aan geven.

Het gehele plan is vormgegeven als één doorlopend landschap van gevels tot kade. In het plan wordt het hoogteverschil gezien als een kans om een onderscheidend karakter te geven aan het park. Paden snijden door de glooiing van het landschap en leiden naar de verblijfsplekken, trappartijen en terrassen op verschillende hoogtes. Door een spel van hoogtes wordt in het ontwerp vanaf verschillende plekken zicht op het water gecreëerd. Er wordt gestreefd naar een natuurlijk en verwilderd beplantingsbeeld, met transparante bomen en een combinatie van vaste planten, grassen en lokale kruidenmengsels. Op deze plek past een natuurlijk en uitbundig groen karakter, dat aansluit bij het industriële karakter van het havengebied. Met een juiste mix aan kruidenvegetaties sluiten we nauw aan op lokale flora en fauna. Vegetatie met een rijkdom aan insecten vormt op hun beurt een grote voedselbron voor diverse stadsvogels. De bomen en heesters bieden het hele jaar door beschutting en rust- en nestplaatsen voor vogels. Ook het gebouw biedt nest en verblijfplaatsen voor verschillende vogels en vleermuizen.

Coolbase Rotterdam, in opdracht van FSD fransje Sprunken development, i.s.m VMX Architects