Eilanden van Hain

De ‘Eilanden van Hain’ wordt de eerste energieneutrale wijk van Zaanstad. De landschappelijke en stedenbouwkundige structuur van ons plan is gebaseerd op de principes van het Noord-Hollandse landschap en karakteristieke Zaanse dorpen. De kwaliteiten en schaal van het omliggende landschap zijn voelbaar gemaakt in het plan door het woningbouwprogramma op een vanzelfsprekende manier te verweven met water en natuur. Het Noord Hollandse landschap wordt als het ware het plangebied ingetrokken. Binnen het plan is er een eigentijdse vertaling van het typische Noord-Hollandse dorp gemaakt, wat heeft geresulteerd tot een gemoedelijk, prettig en een gevarieerd woonprogramma. Het plan kenmerkt zich door groene erfafscheidingen, en familie van verschillende type woningen in hout, brede straten voor meerdere gebruikers en een netwerk van vaarroutes tot aan je woning.

De stedelijke structuur is op subtiele wijze is ingepast in het landschap en de omgeving. Waarbij met respect is omgegaan met de aangrenzende bebouwing en waarbij  bestaande bomenlanen zijn behouden. Een belangrijk uitgangspunt binnen het ontwerp is het leggen van nieuwe verbindingen tussen het dorp Krommenie en het open landschap. Met een doorbraak van de Busch creëren we een watergang waarmee een naadloze aansluiting ontstaat op het achterliggende polderlandschap. Toekomstige bewoners en inwoners van Krommenie zijn opnieuw verbonden met het landschap door  nieuwe wandel, fiets en vaarroutes. Hier vaar je tot aan je woning en fiets je soepel het weidse polderlandschap in. Mede door de samenwerking met Staatsbosbeheer transformeert het plangebied zo van een achterkant naar een nieuwe voorkant aan Krommenie.

Krommenie, in opdracht van AM, eerste prijs tender 2017, in uitvoering, i.s.m. Common Affairs, Staatsbosbeheer, Arcadis, BAM Energy Systems, Kuijs Reinder Kakes, Van der Tol en Beaumont communicatie, beelden A2STUDIO, parkontwerp, circulaire stad, gezonde stad, klimaatadaptieve stad, openbare ruimte, transformatie, verdichting, Flux landschapsarchitectuur Utrecht 2018