Atlas Wieringermeer

In het project Nieuw Landschap worden de veranderingen in het landelijk gebied onderzocht die bijna ongemerkt plaatsvinden zoals bevolkingskrimp, een veranderende (agrarische) economie en de hernieuwde waardering voor het landschap. Voor verschillende regio's wordt naar geschikte manieren gezocht om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden. Flux is binnen dit project gevraagd de Wieringermeerpolder in kaart te brengen en te kijken welke opgaven hier liggen in relatie tot klimaatsverandering, schaalvergroting en de ontsluiting van deze landbouwpolder. De eerste stap hiertoe is een atlas waarin de opbouw van de polder uiteen wordt gezet en inzichtelijk wordt gemaakt. In de atlas komen de meest karakteristieke elementen naar voren en wordt de polder in de context van de Zuiderzeepolders nader beschouwd.

Specifiek aandachtspunt is de relatie met het IJsselmeer. De vergelijking tussen de Wieringermeerdijk en de Westfriese Omringdijk laat o.a. zien dat de toegankelijkheid van de dijk en de recreatieve potenties niet worden benut. Zo draagt de atlas bij aan het concretiseren van de juiste opgaven voor de Wieringermeer.

Wieringermeerpolder, onderzoek, in opdracht van Nieuw Landschap (Miranda Reitsma en Urban Synergy), landschapsarchitectuur, ontwerpend onderzoek, waterberging, Flux landschapsarchitectuur, Utrecht, 2013